Färgelanda Kommun
RSS icon Email icon Home icon
 • Lucia

  Posted on november 28th, 2012 Gittan No comments

  Torsdag 13dec firar vi Lucia på förskolan. Vi firar ute tillsammans med Hugin och Munin :)

  Alla är välkomna kl 17.00

  Så nu tränas det för fullt på Sleipner, mysigt

 • Pyssel

  Posted on november 28th, 2012 Gittan No comments

  Till helgen är det advent och barnen har fått göra varsin ljuslykta som kan lysa upp i mörkret.

 • Grön flagg

  Posted on november 22nd, 2012 Gittan No comments

  Grön flagg

   

  Grön flagg är ett verktyg och en certifiering för att arbeta handlingsinriktat med miljö och hållbar utveckling på förskolan. Vi på Håvestens förskola har nu valt att inrikta på oss på temat livsstil och hälsa.

   

  Mål 1

  Verksamheten ska erbjuda barnen tillfälle att få kännedom om vad som är bra/mindre bra mat och dryck för kroppen.

   

  Aktiviteter för att uppnå målet.

  Frukt och grönt erbjuds barnen varje dag. Vi låter barnen undersöka och sortera olika sorter, efter smak, färg och konsistens. Vi ska göra barnen medvetna om att vatten är den bästa drycken (mellan måltiderna) om man är törstig. Barnen kommer att få prova på lättare experiment med vatten.

  Barnen ska vara delaktiga i enklare odlingar. Vi följer matens väg från frö till bordet. Förskolan kommer att servera maten på tallrikar där det är färgindelat för kolhydrater, proteiner och grönsaker enligt tallriksmodellen. Vi kommer att prata med barnen om vikten av en varierande kost.

   

  Mål 2

  Verksamheten ska erbjuda barnen möjlighet till olika sorters fysiska aktiviteter.

   

  Aktiviteter för att uppnå målet.

  Hela husets 4-5 åringar kommer gemensamt att gå till skogen på tisdagar. Vi kommer att ha gymnastik en gång i veckan. Barnen erbjuds dagligen utomhusvistelse. Vi kommer att anordna höstlunk under oktober månad, barnen kommer att få springa en snitslad bana runt förskolans gård.

  Vi stärker barnens kropps- och rumsuppfattning genom att arbeta med rörelsesånger och -ramsor. Prata med barnen om hur kroppen är uppbyggd och fungerar i stora drag. Äldre barn ska få måla av sin egen kropp i fullskala.

   

  Mål 3

  Verksamheten ska erbjuda barnen en balans mellan aktivitet och vila under dagen på förskolan.

   

  Aktiviteter för att uppnå målet.

  Vi läser saga som avkoppling, både planerad och efter barnens önskemål. Vi erbjuder barnen att lyssna på CD-saga, både under vila och lugnare aktiviteter. Vi vill göra barnen medvetna om skillnaden mellan en spänd och en avslappnad kropp, genom att först låta barnen spänna sig och sedan slappna av. Vi introducerar massage genom massagesagor. Personalen använder sig av värdegrundsmaterialet Start för att ge barnen större medvetenhet om sina känslor, hur känns det i mig och hur ser jag ut när jag ex är arg eller glad.

   

  Mål 4

  Verksamheten ska bemöta pojkar och flickor på ett likvärdigt sätt. Barnen ska uppmuntras att delta i aktiviteter efter intresse samt uppmuntras att pröva nya aktiviteter (för att motverka gamla könsroller).

   

  Aktiviteter för att uppnå målet.

  För att uppnå målet vill vi erbjuda en större variation av utklädningskläder för att kunna möta barnens olika intressen. Det är viktigt att låta barnen få gå in i olika roller och dramatisera olika sagor. Personalen ska ha ett medvetet genustänk i förskolearbetet. En lär-grupp ur personalen kommer att fördjupa sig i detta ämne, genom diskussioner, reflektioner och faktainhämtning för vidare arbete. Vi pratar med barnen både i grupp och enskilt utifrån ett fastställt frågeformulär. Svaren samt observationer av barnen diskuterar vi på våra APT-möten för att kunna utveckla vår verksamhet.

   

   

  Mål 5

  Förskolan ska ha ett gott socialt klimat där barn, föräldrar och personal känner sig trygga.

   

  Aktiviteter för att uppnå målet.

  Vi ska ta hjälp av varandras starka sidor och se variationer som en tillgång. Varje barn ska känna tillit till sin egen förmåga. Vi kommer att hjälpa barnen att förstå och sätta ord på sina och andras känslor. Detta kommer vi att göra genom gruppstärkande aktiviteter, som till ex, flanosagor, samtal, sånger och böcker. Vi kommer att jobba med konkreta metoder som till ex ”kompissol”, ”kompisblomma. Vi kommer att arbeta utefter vår likabehandlingsplan. Vi delar även in barnen i mindre grupper så att alla vågar prata.

   

   

   

 • Bio i Högsäter

  Posted on november 21st, 2012 Gittan No comments

 • Målar

  Posted on november 20th, 2012 Gittan No comments

 • Studiebesök

  Posted on november 20th, 2012 Gittan No comments

 • Frukt

  Posted on november 20th, 2012 Gittan No comments

 • Bak till föräldramötet

  Posted on november 15th, 2012 Gittan No comments

   

   

  Bak
 • Barnråd

  Posted on november 14th, 2012 Gittan No comments

 • Dramalek

  Posted on november 13th, 2012 Gittan No comments