Färgelanda Kommun
RSS icon Email icon Home icon
 • ipad

  Posted on juni 15th, 2012 Gittan 1 comment

   Vi har fått en ipad till vår avdelning :)

   

  Vad är en iPad?

  iPad är en surfplatta – en dator med Multi Touchskärm

  som reagerar när man pekar, drar eller

  nyper på skärmen.

  iPad kommer från Apple.

  iPaden kan du använda för att

  surfa på internet, skicka och ta

  emot mail, titta på bilder och

  film, skapa dokument och annat

  som du gör på din dator.

  iPad i förskolan

  “Förmåga att kunna kommunicera, söka ny

  kunskap och kunna samarbeta är nödvändigt i ett

  samhälle präglat av ett stort informationsflöde

  och en snabb förändringstakt.

  Förskolan ska lägga grunden till att barnen på

  sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den

  gemensamma referensram som alla i samhället

  behöver.”

  Lpfö 98/10

   

   

  Varför iPad i förskolan?

  • Barnen bör få möta den nya tekniken i förskolan.

  • Genom lek och utforskande får de lära sig och tillämpa

  nya erfarenheter.

  • Barn har lust att lära. De provar sig fram, tar hjälp av

  varandra och samarbetar.

  • Turtagning, lära ut, samarbete, gemenskap, samspel….

  • iPad ger många möjligheter till utveckling och lärande i förskolan.